បើថ្លៃស្រូវត្រឹមតែ ៨០០ រៀល តើមានកំលាំងឯណាធ្វើស្រែ?


មានកសិកជាច្រើនបាននាំគ្នារអ៊ូររទាំថា តំលៃកសិផលមានតំលៃថោកពេក គឺត្រឹមតែ ៨០០ រៀល ជាថ្លៃអបបរមា ដែលឈ្មួញហ៊ានទិញ។ បើគិតៗទៅ គឺសឹងនឹងមិនគ្រប់សម្រាប់ថ្លៃកំលាំងពលកម្ម ថ្លៃជី (ចងការអង្គការ យកប្រាក់មកទិញជី) ថ្លៃជួលគេច្រូតកាត់ ថ្លៃទិញការ៉ុង ឬបាវដាក់ស្រូវ និងការចំណាយផ្សេងៗផង។

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

បើថ្លៃស្រូវត្រឹមតែ ៨០០ រៀល តើមានកំលាំងឯណាធ្វើស្រែ?

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme