បើស្រឡាញ់បងម៉ែអោយជិះឆ្កែ! ម៉េចចឹង?


ឆ្នាំ២០១៦ មានពាក្យមួយឃ្លា ដែលគេដកស្រង់ចេញពី បទចម្រៀងខ្មែរ នៃផលិតកម្មមួយ ដែលបានច្រៀងថា បើស្រឡាញ់ម៉ែបងម៉ែឲ្យជិះឆ្កែ បើស្រឡាញ់គេម៉ែទិញឡានឲ្យជិះ! ម៉េចចឹង?

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

បើស្រឡាញ់បងម៉ែអោយជិះឆ្កែ! ម៉េចចឹង?

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme