គន្លឹះ ១២យ៉ាង ដើម្បីក្លាយជា បុគ្គលិក​ឆ្នើម​


តើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលិកឆ្នើមមានអ្វីខ្លះ? បើសិនជា អ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ អ្នកត្រូវតែស្គាល់អំពីតម្លៃនៃបុគ្គលិកឆ្នើម ដូចជាការកំណត់នៅក្នុងអង្គភាពនីមួយៗ។ ជាធម្មតា វាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាមួយបុគ្គលិកឆ្នើម។ អ្នកក៏ចង់ឮនូវហេតុការណ៍ទាំងនោះ ជាមួយនឹងការកំណត់ដ៏ល្អ ដែលនឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលិកដ៏ល្អនាពេលអនាគត។ គោលការណ៍ទាំង១២ សម្គាល់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃបុគ្គលិកឆ្នើម៖
១. សមត្ថភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងៈ អ្នកគ្រប់គ្រងមានការស្រឡាញ់ពេញចិត្ត ក្នុងការឮពីបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនង ដូចជាការបញ្ជាក់អំពីខ្លួនរបស់ពួកគេពីអត្តចរិត ទោះជាការនិយាយស្តី ឬសរសេរក៏ដោយ។ ការធ្វើការទំនាក់ទំនង មិនសមរម្យរវាងបុគ្គលិក និងបុគ្គលិកអាចធ្វើឲ្យកើតមានឡើងនូវបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ។
 
២. ការវាយតម្លៃខ្លួនឯងៈ បុគ្គលិកល្អ មិនដែលញញើតចំពោះការទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារច្រើននោះឡើយ។ ពួកគេធ្វើកិច្ចការងារដោយមានភាពជឿជាក់ ប្រកបដោយថាមពល មានក្តីសប្បាយចិត្តរីករាយ និងធ្វើរាល់កិច្ចការងារទាំងនោះ ដោយមានភាពទៀងទាត់ ហ្មត់ចត់ជានិច្ច ។
៣.  ប្រឹងប្រែងធ្វើការងារៈ បុគ្គលិកឆ្នើម មិនទាមទារការស្វែងរកជំនួយពីអ្នកដទៃឡើយ ទោះបីជាការងារនោះមានភាពលំបាកបន្តិចមែន ដរាបណាខ្លួនគេមិនទាន់បានសាកល្បងធ្វើកិច្ចការងារនោះ។ គេនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែង ឲ្យបានសម្រេចកិច្ចការងារ ទោះបីជា អ្នកដទៃបាននិយាយថា៖ “ពួកគេធ្វើកិច្ចការងារនេះ មានការលំបាកមានការនឿយហត់យ៉ាងណាក៏ដោយ” បុគ្គលិកល្អនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តថា៖ “គេអាចធ្វើបាន គ្មានអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបានឡើយ” ។
៤. ការផ្លាស់ប្តូរ និងនាមជាអ្នករៀនសូត្រដ៏ស័ក្តិសិទ្ធៈ បុគ្គលិកដែលដឹងពីរបៀបកែប្រែខ្លួនដោយខ្លួនឯង ដើម្បីធ្វើការនៅកន្លែងថ្មី គេតែងតែស្វែងយល់ និងធ្វើការសិក្សាអំពីអ្វីដែលថ្មីៗ បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរខ្លួន ដោយស្តែងឡើងតាមរយៈប្រតិបត្តិការការងារនៅក្នុងអង្គភាពផ្សេងៗ ។
៥. ការធ្វើការងារជាក្រុមៈ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនតែងតែបង្កើតឲ្យមានការធ្វើកិច្ចការងារជាក្រុម។  ក្រុមហ៊ុនខ្លះ ទាមទារឲ្យមានការបង្កើតប្រសិទ្ធភាពការងារក្រុមជាចម្បង។ អ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួន តែងបែងចែកការងារក្រុមផ្អែកទៅលើការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិក ដែលស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់របស់ខ្លួន។ បុគ្គលិកមួយចំនួន ប្រៀបដូចជាត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹក ដែលគេអាចធ្វើការងារនៅជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅរបស់ក្រុម ក៏ដូចជាអង្គភាពទាំងមូលផងដែរ ។
៦. ការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកៈ គុណតម្លៃនៃបុគ្គលិកដែលចេះជួយកិច្ចការគ្នាទៅវិញទៅមក ពិតជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ប្រពៃសម្រាប់អង្គភាព។ បុគ្គលិកល្អ មិនមានការរុញរារចំពោះការជួយធ្វើកិច្ចការងាររបស់អ្នកដទៃ។ នេះគឺជាការបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងថ្មី ជាមួយក្រុមអ្នកធ្វើការងារជាមួយគ្នា និងរក្សានូវការធ្វើកិច្ចការងារឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យ ដើម្បីទទួលការកោតសរសើរពីអ្នកគ្រប់គ្រង ។
៧. ភាពស្មោះត្រង់ៈ បុគ្គលិកល្អ គឺមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះការធ្វើកិច្ចការងាររបស់ពួកគេ។ ពួកគេខិតខំធ្វើកិច្ចការងារដោយស្វិតស្វាញ មិនលាក់កម្លាំងមិនមានការខ្ជិលច្រអូសអ្វីឡើយ។ ពួកគេតែងតែយកពេលវេលាសម្រាប់បំពេញកិច្ចការងារ និងតួនាទីរបស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អប្រពៃ។
៨. សីលធម៌ល្អៈ បទបញ្ញត្តិការងារបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការអនុវត្តកិច្ចការងារទាំងអស់គ្នា។ សុជីវធម៌ សីលធម៌ និងវិន័យជាវត្ថុពិសេស ដែលគ្រប់ទីកន្លែងការងារនីមួយៗ ដែលគេតែងតែធ្វើការប្រតិបត្តិ និងចង់ទទួលបានវា។ បុគ្គលិកល្អ ដើរតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន និងក្រិត្យក្រមផ្សេងៗទៀត ដោយមិនមានការបំពាបំពានអ្វីឡើយ ។
៩. ផ្តល់ភាពជឿជាក់ៈ បុគ្គលិកល្អ មិនត្រឹមតែមានភាពជឿជាក់ចំពោះការធ្វើកិច្ចការងារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ ចេះធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងារ និងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួន ទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់គេទាំងមូលទៀតផង ។
១០. ការគួរសមៈ ការបង្កើតនូវភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងការចូលរូមគ្នាជាមួយគេឯងវាមិនមានការខាតបង់ ឬខូចខាត ឬក៏អន្តរាយអ្វីដល់យើងឡើយ។ បុគ្គលិកល្អ នៅពេលគេមកដល់កន្លែងធ្វើការងារ គេតែងតែប្រើភាសានិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាថា៖ “អារុណសួស្តី!”  ឬតែងនិយាយនូវពាក្យថា៖ “អរគុណ! សូមអញ្ជើញ!  រីករាយណាស់ដែលបានអញ្ជើញមក!”។ ទាំងនេះ គឺជានិមិត្តសញ្ញាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបង្កើតឡើងនូវគុណធម៌ ភាពគួរសម ដែលមានគុណតម្លៃ ជាការពេញចិត្តសម្រាប់បុគ្គលិកដូចគ្នា ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រង ។
១១. វិន័យ និងការគោរពេលវេលាៈ អ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់រូប តែងតែចូលចិត្តស្រឡាញ់ពេលវេលា វិន័យ និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់បុគ្គលិក។ ពេលវេលា គឺជាមាសប្រាក់។ ការមកធ្វើការងារយឺតម៉ោង ការសម្រាកអង្គុយលេងដោយឥតប្រយោជន៍ និងការចាកចេញពីកន្លែងធ្វើការងារឆាប់រហ័ស គឺជាសកម្មភាព ដែលធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ប្រាក់ និងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងច្រើន។ គ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងណាម្នាក់ ដែលមានការពេញចិត្តចំពោះទង្វើរបស់បុគ្គលិកបែបនេះឡើយ។
១២. មិននិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃៈ បុគ្គលិកឆ្នើម តែងតែជៀសវាងការនិយាយមិនល្អ (និយាយដើម)។ គ្រប់គ្នាត្រូវតែមានស្មារតីចងចាំថា៖ “គ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីធ្វើការងារ មិនមែនមកបង្កើតបញ្ហា ឬនាំរឿងមកកន្លែងការងារឡើយ”។ កុំព្យាយាមធ្វើឲ្យទីកន្លែងធ្វើការក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់និយាយអាក្រក់ពីគេ។ គោរពភាពឯកជននិងកត្តិយសអ្នកដទៃផង។ ប្រសិនបើ អ្នកជាបុគ្គលិកម្នាក់ ចាប់ផ្តើមធ្វើការងារដោយការបង្កើតភាពមិនល្អនៅកន្លែងណាមួយហើយ អ្នកនឹងនៅតែក្លាយជាបុគ្គលប្រភេទនេះជារៀងរហូត។ ចំពោះបុគ្គលិកឆ្នើម គេមិនខ្វល់ពីរឿងឯកជនរបស់អ្នកដទៃឡើយ គឺគេគិតតែពីរកវិធីធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីឲ្យការងាររបស់គេទទួលបានជោគជ័យ៕

អត្ថបទដោយ៖ អង្គរថែមស៍

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

គន្លឹះ ១២យ៉ាង ដើម្បីក្លាយជា បុគ្គលិក​ឆ្នើម​

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme