រូបភាព ១៥សន្លឹក ឆ្កែ និងមនុស្សស្រលាញ់គ្នា ដូចបងប្អូន!


សត្វចិញ្ចឹម មានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្ស។ គេតែងតែចិញ្ចឹមសត្វចញ្ចឹម ដូចជា សត្វឆ្មា សត្វឆ្កែ សត្វសេក និងសត្វជាច្រើនប្រភេទទៀត។ សត្វចញ្ចឹមខ្លះ មានអារយុស្របាលនឹងកូនៗ របស់មនុស្សដែរ នៅពេលមនុស្សធំពេញវ័យ គេក៏ធំពេញវ័យដែរ ដូច្នេះ គេមានមនោសញ្ចេតនារវាងគ្នា និងគ្នាដូចជាបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងដែរ។ សូមទស្សនាវីដេអូ ដែលមានរូបភាពចំនួន ១៥សន្លឹង ស្តីពីឆ្កែ និងមនុស្សធំពេញវ័យជាមួយគ្នា៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

រូបភាព ១៥សន្លឹក ឆ្កែ និងមនុស្សស្រលាញ់គ្នា ដូចបងប្អូន!

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme