រូបភាព ១៥សន្លឹក ឆ្កែ និងមនុស្សស្រលាញ់គ្នា ដូចបងប្អូន!


សត្វចិញ្ចឹម មានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្ស។ គេតែងតែចិញ្ចឹមសត្វចញ្ចឹម ដូចជា សត្វឆ្មា សត្វឆ្កែ សត្វសេក និងសត្វជាច្រើនប្រភេទទៀត។ សត្វចញ្ចឹមខ្លះ មានអារយុស្របាលនឹងកូនៗ របស់មនុស្សដែរ នៅពេលមនុស្សធំពេញវ័យ គេក៏ធំពេញវ័យដែរ ដូច្នេះ គេមានមនោសញ្ចេតនារវាងគ្នា និងគ្នាដូចជាបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងដែរ។ សូមទស្សនាវីដេអូ ដែលមានរូបភាពចំនួន ១៥សន្លឹង ស្តីពីឆ្កែ និងមនុស្សធំពេញវ័យជាមួយគ្នា៖

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

រូបភាព ១៥សន្លឹក ឆ្កែ និងមនុស្សស្រលាញ់គ្នា ដូចបងប្អូន!

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ

បញ្ចូលអ៊ីម៉ែល ក្នុងប្រប់ខាងក្រោម រួចចុចយល់ព្រម!
ត្រូវប៉ាន់ សូមអរគុណ!
សំណួរ-ចម្លើយ-សម្រាប់សម្ភាសន៍ការងារ
យល់ព្រម
Grow Your Business  ADs Here!
ផ្សព្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីនេះ!
TrovPan.Com has THOUSAND+ Visitors/Month
ត្រូវប៉ាន់ មានអ្នកចូលទស្សនារ៉ាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយខែៗ
Advertising:  088 6000 321 /  trovpan@gmail.com
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme