សម្ដី​ ​៥​ឃ្លា របស់​​លោក Bill Gates ​​​​អាចធ្វើឲ្យអ្នក​ជោគជ័យ​


១. «អ្នកត្រូវតែហ៊ានប្រថុយ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ»។

២. «សម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានការ បានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អ»។

៣. «កុំប្រៀបធៀបខ្លួនអ្នកទៅនឹងអ្នកដ៏ទៃ»។

៤. «បើអ្នកប្រឡងធ្លាក់ អ្នកត្រូវសន្សំចិត្តថា ជួលអ្នកប្រឡងជាប់ឲ្យធ្វើការឲ្យអ្នក»។

៥. «បើកើតមកក្រ មិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេ  តែបើស្លាប់ដោយសារភាពក្រីក្រ នោះហើយជាកំហុសរបស់អ្នក»។

bill-gates-picture
ប្រភព៖ www.goodreads.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

សម្ដី​ ​៥​ឃ្លា របស់​​លោក Bill Gates ​​​​អាចធ្វើឲ្យអ្នក​ជោគជ័យ​

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme