សម្ដី​ ​៥​ឃ្លា របស់​​លោក Bill Gates ​​​​អាចធ្វើឲ្យអ្នក​ជោគជ័យ​


១. «អ្នកត្រូវតែហ៊ានប្រថុយ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ»។

២. «សម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានការ បានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អ»។

៣. «កុំប្រៀបធៀបខ្លួនអ្នកទៅនឹងអ្នកដ៏ទៃ»។

៤. «បើអ្នកប្រឡងធ្លាក់ អ្នកត្រូវសន្សំចិត្តថា ជួលអ្នកប្រឡងជាប់ឲ្យធ្វើការឲ្យអ្នក»។

៥. «បើកើតមកក្រ មិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេ  តែបើស្លាប់ដោយសារភាពក្រីក្រ នោះហើយជាកំហុសរបស់អ្នក»។

bill-gates-picture
ប្រភព៖ www.goodreads.com

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

សម្ដី​ ​៥​ឃ្លា របស់​​លោក Bill Gates ​​​​អាចធ្វើឲ្យអ្នក​ជោគជ័យ​

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ

បញ្ចូលអ៊ីម៉ែល ក្នុងប្រប់ខាងក្រោម រួចចុចយល់ព្រម!
ត្រូវប៉ាន់ សូមអរគុណ!
សំណួរ-ចម្លើយ-សម្រាប់សម្ភាសន៍ការងារ
យល់ព្រម
Grow Your Business  ADs Here!
ផ្សព្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីនេះ!
TrovPan.Com has THOUSAND+ Visitors/Month
ត្រូវប៉ាន់ មានអ្នកចូលទស្សនារ៉ាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយខែៗ
Advertising:  088 6000 321 /  trovpan@gmail.com
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme