ហេតុផល​ ៥យ៉ាង​ ធ្វើឲ្យ​បុគ្គលិក​គ្មាន​ជំនឿ​ចិត្ត ​លើថ្នាក់ដឹកនាំ


ដើម្បីអនុវត្តការការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព ឬជោគជ័យខ្ពស់ ស្ថាប័នមួយត្រូវកសាងទំនុកចិត្ត ឬជំនឿជាក់ ចំពោះបុគ្គលិក និងស្ថាប័នទាំងមូល។ តាមរយៈការសិក្សាស្តាវជ្រាវ បានរកឃើញថា បុគ្គលិកហាក់ដូចជា បាត់បង់ទំនុកចិត្តចំពោះថ្នាក់ដឹងនាំ ឬប្រធានរបស់គេ។

អ្នកដឹកនាំឆ្នើម ត្រូវមានសម្បត្តិ ៦ប្រការ គឺ សម្បត្តិសមត្ថភាព (ចំណេះដឹង គិត ធ្វើ និងគ្រប់គ្រង) សម្បតិ្តបទពិសោធន៍, សម្បត្តិបច្ចេកវិទ្យា សម្បត្តិទំនាក់ទំនង និងចងបណ្តាញ, សម្បត្តិភាសាបរទេស, និងសម្បតិ្តអត្តចារិត និងអាកប្បកិរាមាយាទល្អ។ ដោយត្រូវប៉ាន់

ហេតុផល​ ៥យ៉ាង​ ធ្វើឲ្យ​បុគ្គលិក​គ្មាន​ជំនឿ​ចិត្ត ​លើថ្នាក់ដឹកនាំ-TrovPan-ត្រូវប៉ាន់
ហេតុផល​ ៥យ៉ាង​ ធ្វើឲ្យ​បុគ្គលិក​គ្មាន​ជំនឿ​ចិត្ត ​លើថ្នាក់ដឹកនាំ, ដោយ៖ ត្រូវប៉ាន់

១. ការចូលរួមពីបុគ្គលិក

បុគ្គលិកត្រូវការចូលរួមគិត រួមធ្វើ និងរួមស្រេច ដើម្បីអនុវត្តការងារអ្វីមួយ។ បើបុគ្គលិក មិនសូវបានចូលរួម នូវសកម្មភាពទាំងនោះទេ ពួកគេនិងមានអារម្មណ៍ ឬយល់ថា ពួគគេមិនមានសារៈសំខាន់ អ្វីសម្រាប់ស្ថាប័ន​នោះឡើយ។ គេរិតតែគ្មានជំនឿជាក់លើ ថ្នាក់ដឹកនាំថែមទៀត ព្រោះ ថ្នាក់ដឹកនាំ ពុំបានផ្តល់ឲ្យកាស ដល់បុគ្គលិក ក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាព និងទេព្យកោសល្យដែលខ្លួន មានក្នុងការបម្រើស្រប័ននោះ។

២. ទស្សនៈវិស័យ និងចក្ខុវិស័យរយៈពេលខ្លី

បើស្ថាប័នមានទស្សនៈវិស័យ និងចក្ខុវិស័យសម្រាប់រយៈពេលខ្លី នោះធ្វើបុគ្គលិក គ្មានចិត្តធ្វើការ ហើយក៏គ្មាន​ជំនឿជាក់ថាស្ថាប័ននោះ នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់គេឡើយ។ 

៣. សមត្ថភាពអ្នកដឹកនាំ

ថ្នាក់ដឹកនាំ ដែលខ្វះសមត្ថភាព ឬបទពិសោធន៍ បុគ្គលិកតែងតែនិយាយដើម ពីនេះពីនោះ ហើយព្រមទាំង​បន្ទោស ថ្នាក់ដឹកនាំថា ស៊ុំគ្រលំគ្នាក្នុងការរើសអ្នកគ្រប់គ្រង ដែលគ្មានសមត្ថភាព ឬមិនសាកសម្យនឹង​មុខតំណែងជាដើម។  ថ្នាក់ដឹកនាំ ត្រូវគិតគូឲ្យបានច្បាស់លាស់ មុនពេលសម្រេចចិត្ត ជ្រើសរើសសមាជិក​អ្នកដឹកនាំ ដើម្បីបំពេញតួនាទីណាមួយ​ ក្នុងស្ថាប័ននោះ។

៤. គុណភាពផលិតផល និងសេវាកម្ម

រាល់បុគ្គលិកទាំងអស់ ចង់ឃើញ និចង់បម្រើការនៅស្ថាប័ន ដែលផ្តល់សេវាកម្ម ឬផលិតផល ដែលមាន​គុណភាព​​ខ្ពស់ ដល់អតិថិជន ព្រោះគេគិតថា គេអាចនឹងទទួលបានកេរ្តិីឈ្មោះ និងកិត្តយសទៅតាម ហ្នឹងដែរ។ បើស្ថាប័នមួយ ផ្តល់សេវាកម្ម ឬផលិតផល ដែលពុំសូវមានគុណភាព ដល់អតិថិជន នោះបុគ្គលិកនឹង គិតថា ស្ថាប័ននោះនឹងដួលរលំ នៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខាន ដូច្នេះ គេមិនអាចនឹងធ្វើការឲ្យស្ថាប័ននេះ បានយូរឡើយ នេះក៏ព្រោះតែថ្នាក់ដឹងនាំ ដែលមិនសូវគិតគូអំពីស្ថាប័ន និងបុគ្គលិករបស់ខ្លួន។

៥. អត្តចរិត និងអាកប្បកិរិយា

ថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះ មានអត្តចារិត និងអាកប្បកិរិយាគួឲ្យគោរព និងរាប់អាន នៅខណៈដែលអ្នកខ្លះក៏មិន មានលក្ខណៈ​សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំទេ។ បើអ្នកដឹកនាំ ចូលចិត្តតែបុគ្គលិកណា ដែលចេះអែបអបខ្លួន ឬអ្នកដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ខ្លួន នោះនឹងធ្វើបុគ្គលិកដ៏ទៃ មើលងាយ និងបាត់បង់ជំនឿជាក់ជាមិនខាន។

ដោយ៖ មី សុវណ្ណ, ប្រភព៖ www.Forbes.com

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ហេតុផល​ ៥យ៉ាង​ ធ្វើឲ្យ​បុគ្គលិក​គ្មាន​ជំនឿ​ចិត្ត ​លើថ្នាក់ដឹកនាំ

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme