ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត ត្រូវបានភ្លើងឆេះ! នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ? ខាតប្រាក់អស់ប៉ុន្មាន?


  កំណត់ហេតុ៖ អគ្គីភ័យឆេះ ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ អស់ប្រហែលជា ១៦ល្វែង។ អគ្គីភ័យនេះ បានបង្កឲ្យមានភ្ញាក់ផ្អើល ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នារត់ចែកជើងគ្នា ជញ្ជូនអីវ៉ាន់ ប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិ បើគិតជាទឹកប្រាក់អស់ខ្ទង់លានដុល្លារ ត្រូវបានភ្លើងលេបត្របាក់ និងខូចខាតទាំងស្រុង។

ករណីអគ្គីភ័យឆាប់ឆេះឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត ខាងលើនេះ បាន កើតឡើងនៅប្រហែលម៉ោង ០៤និង ៥០ នាទីទាបភ្លឺ ថ្ងៃទី០៣ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៦ នៅចំនុចផ្ទះលេខ ១៤, ១៦ និង១៨ ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត ផ្លូវ១៨៨ និងផ្ទះផ្សេងទៀត ផ្លូវ១៩៤ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ១ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ។ បើតាមគេដឹង នេះជាលើកទី២ ហើយ ដែលអគ្គីភ័យឆេះឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ។

ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត-ត្រូវបានភ្លើងឆេះ_នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ_TrovPan_ត្រូវប៉ាន់

ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត-ត្រូវបានភ្លើងឆេះ_នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ_TrovPan_ត្រូវប៉ាន់_1

ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត-ត្រូវបានភ្លើងឆេះ_នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ_TrovPan_ត្រូវប៉ាន់_2

ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត-ត្រូវបានភ្លើងឆេះ_នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ_TrovPan_ត្រូវប៉ាន់_3

 ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត-ត្រូវបានភ្លើងឆេះ_នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ_TrovPan_ត្រូវប៉ាន់_4

 ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត-ត្រូវបានភ្លើងឆេះ_នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ_TrovPan_ត្រូវប៉ាន់_5

ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត-ត្រូវបានភ្លើងឆេះ_នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ_TrovPan_ត្រូវប៉ាន់_6

ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត-ត្រូវបានភ្លើងឆេះ_នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ_TrovPan_ត្រូវប៉ាន់_7

ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត-ត្រូវបានភ្លើងឆេះ_នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ_TrovPan_ត្រូវប៉ាន់_8

 ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត-ត្រូវបានភ្លើងឆេះ_នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ_TrovPan_ត្រូវប៉ាន់_9

ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត-ត្រូវបានភ្លើងឆេះ_នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ_TrovPan_ត្រូវប៉ាន់_10

ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត-ត្រូវបានភ្លើងឆេះ_នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ_TrovPan_ត្រូវប៉ាន់_11

ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត-ត្រូវបានភ្លើងឆេះ_នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ_TrovPan_ត្រូវប៉ាន់_12

 ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត-ត្រូវបានភ្លើងឆេះ_នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ_TrovPan_ត្រូវប៉ាន់_13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ឃ្លាំងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត ត្រូវបានភ្លើងឆេះ! នៅក្បែរផ្សារដេប៉ូ? ខាតប្រាក់អស់ប៉ុន្មាន?

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme