ចូរពន្យល់ពី បក្សសម្ព័ន្ធវ៉ាសូវី និងអង្គការកូមេកុង?


ពន្យល់ពី បក្សសម្ព័ន្ធវ៉ាសូវី និងអង្គការកូមេកុង៖

បក្សសម្ព័ន្ធវ៉ាសូវី៖ គឺជាអង្គការមួយ ដែលបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២៩៥៥ មានសមាជិកជា​ប្រទេសកុំមុយនីស នៅអឺរ៉ុបខាងកើត សម្រាប់ប្រឆាំងនឹងអង្គការអូតង់ របស់ពួកមូលធនអាមេរិច។ ប្រទេសជាសមាជិក មាន អាល់បានី, ប៊ុលការី, រ៉ូម៉ានី, ហុងគ្រី, ប៉ូឡូញ, ឆេហ្គាស្លូវាគី, និងសហភាពសូវៀត។

អង្គការកូមេកុង៖ គឺជាអង្គការជំនួញសេដ្ឋកិច្ច នៃបណ្តាប្រទេសក្រោម អាឡាព្យាបាលសហភាពសូវៀត។ ផលិតផល ដែលផលិតបានពីរោងចក្រ ប្រើប្រាសបានតែក្នុងស្រុក និងនៅតាមផ្សារ​ រវាងប្រទេសគ្នាឯង មិនអាចនាំចេញ ទៅលក់នៅទីផ្សារ ប្រទេសសេរីបានឡើយ។ ការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ត្រូវធ្វើតាមផែនការកម្ម និងត្រួតពិនិត្យ ដោយសហភាពសូវៀត តម្រូវតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួន។

ប្រភព៖ សំណួរ-ចម្លើយ វប្បធម៌ទូទៅ

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ចូរពន្យល់ពី បក្សសម្ព័ន្ធវ៉ាសូវី និងអង្គការកូមេកុង?

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ

បញ្ចូលអ៊ីម៉ែល ក្នុងប្រប់ខាងក្រោម រួចចុចយល់ព្រម!
ត្រូវប៉ាន់ សូមអរគុណ!
សំណួរ-ចម្លើយ-សម្រាប់សម្ភាសន៍ការងារ
យល់ព្រម
Grow Your Business  ADs Here!
ផ្សព្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីនេះ!
TrovPan.Com has THOUSAND+ Visitors/Month
ត្រូវប៉ាន់ មានអ្នកចូលទស្សនារ៉ាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយខែៗ
Advertising:  088 6000 321 /  trovpan@gmail.com
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme