ពេលខ្លះ មនុស្សសំណាង មិនដល់ឆ្កែផង!


នៅក្នុងសង្គមមនុស្ស អ្នកមានគេហ៊ានទិញសាច់គោឲ្យឆ្កែស៊ី តែអ្នកក្រីក្រវិញបានត្រឹមអង្គុយស្រក់ទឹកមាត់ គ្មានលុយ ឬមិនហ៊ានទិញសាច់គោស៊ីឡើយ។ តើនេះបណ្តាលមកពីអ្វី? កម្មពា ឬយ៉ាងណា? ចូរអានចង្វាក់បេះដូង អ្នកកឹបទូរ ដែលតែងកំណាព្យបង្ហាញពីសេចក្តីស្រេកឃ្លានសាច់គោ តែអត់មានលុយទិញ។

អង្គុយចាំកឹបទូរ ស្អុយតែក្លិនលូ កូរពោះគ្រូកៗ បានត្រឹមស្រមៃ មើលបានតែរូប សុីអត់កើតទេ ហុីៗៗៗ

ទឹកប្រហុក

សាច់គោ

រូបភាព៖ FB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ពេលខ្លះ មនុស្សសំណាង មិនដល់ឆ្កែផង!

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme