ពេលខ្លះ មនុស្សសំណាង មិនដល់ឆ្កែផង!


នៅក្នុងសង្គមមនុស្ស អ្នកមានគេហ៊ានទិញសាច់គោឲ្យឆ្កែស៊ី តែអ្នកក្រីក្រវិញបានត្រឹមអង្គុយស្រក់ទឹកមាត់ គ្មានលុយ ឬមិនហ៊ានទិញសាច់គោស៊ីឡើយ។ តើនេះបណ្តាលមកពីអ្វី? កម្មពា ឬយ៉ាងណា? ចូរអានចង្វាក់បេះដូង អ្នកកឹបទូរ ដែលតែងកំណាព្យបង្ហាញពីសេចក្តីស្រេកឃ្លានសាច់គោ តែអត់មានលុយទិញ។

អង្គុយចាំកឹបទូរ ស្អុយតែក្លិនលូ កូរពោះគ្រូកៗ បានត្រឹមស្រមៃ មើលបានតែរូប សុីអត់កើតទេ ហុីៗៗៗ

ទឹកប្រហុក

សាច់គោ

រូបភាព៖ FB

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ពេលខ្លះ មនុស្សសំណាង មិនដល់ឆ្កែផង!

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ

បញ្ចូលអ៊ីម៉ែល ក្នុងប្រប់ខាងក្រោម រួចចុចយល់ព្រម!
ត្រូវប៉ាន់ សូមអរគុណ!
សំណួរ-ចម្លើយ-សម្រាប់សម្ភាសន៍ការងារ
យល់ព្រម
Grow Your Business  ADs Here!
ផ្សព្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីនេះ!
TrovPan.Com has THOUSAND+ Visitors/Month
ត្រូវប៉ាន់ មានអ្នកចូលទស្សនារ៉ាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយខែៗ
Advertising:  088 6000 321 /  trovpan@gmail.com
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme