ស្អាត!! ផ្ទះបណ្តែតទឹក ទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏ប្រណិត


ផ្ទះបណ្តែតទឹក ជាកន្លែងស្នាក់នៅដ៏ល្អបំផុត សម្រាប់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ  ឬ “Eco tourism”។ នេះជាផ្ទះបណ្តែតទឹកគំរូ ដែលក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ គួបង្កើតវាឡើង ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ ភ្ញៀវទេសចរណ៍ ដែលកំពុងស្វែងរកកន្លែងទេសចរណ៍បែបនេះ។

ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ

Save

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ស្អាត!! ផ្ទះបណ្តែតទឹក ទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏ប្រណិត

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme