នៅ​អឺ​រ៉ុប​ពេល​គេ​ជួប​គ្នា​ ចាប់​ដៃ​គ្នា ​គេ​ថើប​គ្នា ​នៅ​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​នៅ ​អាស៊ី ​ពេល​គេ​ជួប​គ្នា​គេ​សំ​ពះ​គ្នា​យ៉ាង​ទន់​ភ្លន់​។ ហេតុ​អ្វី​ បាន​ជា​មាន​សីល​និយាម​ និង​សីល​ញាណ​ខុស​គ្នា​បែប​នេះ?


នៅ​អឺរ៉ុប​ពេល​គេ​ជួប​គ្នា​គេ​ចាប់​ដៃ​គ្នា ​គេ​ថើប​គ្នា​ នៅ​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​នៅ ​អាស៊ី ​ពេល​គេ​ជួប​គ្នា​ គេ​សំពះ​គ្នា ​យ៉ាង​ទន់​ភ្លន់។ បាន​ជា​មាន​សីល​និយាម និង សីល​ញាណ​ខុស​គ្នា​បែប​នេះ​គឺ៖

  • មនុស្សរស់នៅទីកន្លែងផ្សេងៗពីគ្នា
  • ឥទ្ធិពលនៃការអប់រំមានលក្ខណៈខុសគ្នា
  • មជ្ឈដ្ឋានដែលរស់នៅមិនដូចគ្នា
  • វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខុសគា្ន
  • អរិយធម៌ពេលវេលាមិនដូចគ្នា
  • កេរ្តិ៍ដំណែលដូនតារបស់គេតាំងពីកំណើត។

ប្រភព៖ កម្រងវិញ្ញាសាសីលធម៌ និង​ពលរដ្ឋវិជ្ជា​ថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ២០១១ ដោយ៖ ឈិន សីហា

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

នៅ​អឺ​រ៉ុប​ពេល​គេ​ជួប​គ្នា​ ចាប់​ដៃ​គ្នា ​គេ​ថើប​គ្នា ​នៅ​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​នៅ ​អាស៊ី ​ពេល​គេ​ជួប​គ្នា​គេ​សំ​ពះ​គ្នា​យ៉ាង​ទន់​ភ្លន់​។ ហេតុ​អ្វី​ បាន​ជា​មាន​សីល​និយាម​ និង​សីល​ញាណ​ខុស​គ្នា​បែប​នេះ?

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme