ខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្តូរ ទិសដៅខ្យល់បក់បានឡើយ តែខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរ ខ្សែជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅដល់គោលដៅ ដែលខ្ញុំចង់បាន


ខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្តូរទិសដៅខ្យល់បក់បានឡើយ តែខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរខ្សែជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅដល់គោលដៅដែលខ្ញុំចង់បាន។

I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. – By Jimmy Dean

ជីវប្រវត្តិសង្ខែប របស់ Jimmy Dean

សញ្ជាតិ: អាមេរិច
វិជ្ជាជីវៈ: តារាសម្តែង
កើត: ថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ 1928
ស្លាប់: ថ្ងៃទី ១៣  ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2010

ស្រង់សម្តី៖ លោក Jimmy Dean

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្តូរ ទិសដៅខ្យល់បក់បានឡើយ តែខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរ ខ្សែជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅដល់គោលដៅ ដែលខ្ញុំចង់បាន

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ

បញ្ចូលអ៊ីម៉ែល ក្នុងប្រប់ខាងក្រោម រួចចុចយល់ព្រម!
ត្រូវប៉ាន់ សូមអរគុណ!
សំណួរ-ចម្លើយ-សម្រាប់សម្ភាសន៍ការងារ
យល់ព្រម
Grow Your Business  ADs Here!
ផ្សព្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីនេះ!
TrovPan.Com has THOUSAND+ Visitors/Month
ត្រូវប៉ាន់ មានអ្នកចូលទស្សនារ៉ាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយខែៗ
Advertising:  088 6000 321 /  trovpan@gmail.com
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme