ចូររាប់​ឈ្មោះ​ ​ក្រសួង​ឲ្យ​បាន​១០​ និង​រដ្ឋ​លេខា​ធិការ​ដ្ឋាន?


ឈ្មោះក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន រួមមាន៖

ឈ្មោះក្រសួង

 • ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
 • ក្រសួងមហាផ្ទៃ
 • ក្រសួងយុត្តិធម៌
 • ក្រសួងការពារជាតិ
 • ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
 • ក្រសួងផែនការ
 • ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 • ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 • ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
 • ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
 • ក្រសួងពត៌មាន….។

ឈ្មោះរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន

 • រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល។
 • រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ។

ប្រភព៖ កម្រងវិញ្ញាសាសីលធម៌ និង​ពលរដ្ឋវិជ្ជា​ថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ២០១១ ដោយ៖ ឈិន សីហា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ចូររាប់​ឈ្មោះ​ ​ក្រសួង​ឲ្យ​បាន​១០​ និង​រដ្ឋ​លេខា​ធិការ​ដ្ឋាន?

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme