សីលជាស្ពាន ទានជាស្បៀង Morals are the bridge; alms are the food


សីលជាស្ពាន ទានជាស្បៀង

Morals are the bridge; alms are the food.

សីលជាស្ពាន មានន័យថា មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវរក្សាសីល អំពើល្អ និងការគោរព ចំពោះអ្នកដ៏ទៃឲ្យបានច្រើន ដើម្បីឲ្យអ្នកដ៏ទៃ ចូលចិត្ត រាប់អាន និងស្រលាញ់អ្នកវិញ ដូច្នេះ អ្នកអាចពឹងពាក់គេទៅថ្ងៃមុខបាន។

ទានជាស្បៀង មានន័យថា អ្នកត្រូវធ្វើទាន ឬដាក់ទាន (ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ដល់អ្នកដ៏ទៃ) ឲ្យបានច្រើន នោះអ្នកនឹងទទួលបាននូវផលតបស្នងនៅទពេលក្រោយជាមិនខាន។

សុភាសិត ពាក្យស្លោក ដោយ៖ ត្រូវប៉ាន់

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

សីលជាស្ពាន ទានជាស្បៀង Morals are the bridge; alms are the food

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ

បញ្ចូលអ៊ីម៉ែល ក្នុងប្រប់ខាងក្រោម រួចចុចយល់ព្រម!
ត្រូវប៉ាន់ សូមអរគុណ!
សំណួរ-ចម្លើយ-សម្រាប់សម្ភាសន៍ការងារ
យល់ព្រម
Grow Your Business  ADs Here!
ផ្សព្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីនេះ!
TrovPan.Com has THOUSAND+ Visitors/Month
ត្រូវប៉ាន់ មានអ្នកចូលទស្សនារ៉ាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយខែៗ
Advertising:  088 6000 321 /  trovpan@gmail.com
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme