តើ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច ​មាន​សិទ្ធិ​ដូច​ម្តេច?


ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​មាន​សិទ្ធិ​ដូច​តទៅ៖

  • អនុវត្តគោរពសាសនារបស់ខ្លួន ប្រើប្រាស់ភាសារបស់ខ្លួនដោយសេរី
  • ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពវប្បធម៌ សាសនា សេដ្ឋកិច្ច និងកិច្ចការសាធារណៈ
  • ចូល​រួម​ធ្វើ​សេចក្តី​សម្រេច​ថ្នាក់​ជាតិ​ ថ្នាក់​តំបន់​ ស្តី​អំពី​ បញ្ហា​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច ​ឲ្យ​ស្រប​ទៅ​តាម​ច្បាប់​របស់​ប្រទេស
  • បង្កើត​និង​ថែ​រក្សា​សហគមន៍​របស់​ខ្លួន​ ហើយ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ដោយ​សេរី​ ដោយ​សន្តិ​វិធី​ជា​មួយ​សមាជិក​ នៅ​ក្នុង​ក្រុម​របស់​ខ្លួន​ និង​ក្រុម​ដទៃ
  • អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​ពេញ​លេញ​ និង​ដោយ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​នូវ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ ដោយ​គ្មាន​ការ​បែង​ចែក​ឋានៈ​ និង​ស្មើ​ភាព​គ្នា​ចំពោះ​មុខ​ច្បាប់
  • ទទួលចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រ​ ប្រពៃណី ភាសា និងវប្បធម៌ ដែលមានក្នុងដែនដីរបស់គេ
  • មានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀនសូត្រ ក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹង អំពី សង្គមទាំងមូល។

ប្រភព៖ កម្រងវិញ្ញាសាសីលធម៌ និង​ពលរដ្ឋវិជ្ជា​ថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ២០១១ ដោយ៖ ឈិន សីហា

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

តើ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច ​មាន​សិទ្ធិ​ដូច​ម្តេច?

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme