តើ​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ក្នុង​ សង្គម​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​មាន​សិទ្ធិ កាតព្វ​កិច្ច​ និង ស្មារ​តី​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?


ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ច និងស្មារតីដូចខាងក្រោម៖

»   ចំពោះសិទ្ធិ

 • មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួន
 • មានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យ
 • ក្នុងការបង្កើតគណៈបក្សនយោបាយ
 • ក្នុងការបង្កើតសមាគមផ្សេងៗ
 • មានសិទ្ធិធ្វើបាតុកម្មដោយអហិង្សា…….។

»  ចំពោះកាតព្វកិច្ច

 • គោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់
 • គោរពសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិតេយ្យ
 • បញ្ចូនកូនឲ្យទៅរៀនសូត្រ
 • ចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
 • បង់ពន្ធជូនរដ្ឋតាមកាលកំណត់…..។

»   ចំពោះស្មារតី

 • ចេះអត់ធ្មត់ អត់ឱន និងអនុគ្រោះ
 • ចេះសហការក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ
 • ហ៊ានតស៊ូបញ្ចេញមតិ ក្នុងវេទិកានានា
 • ស្នេហាជាតិ មាតុប្រទេសរបស់ខ្លួន
 • ដឹងគុណជានិច្ចចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ….។

ប្រភព៖ កម្រងវិញ្ញាសាសីលធម៌ និង​ពលរដ្ឋវិជ្ជា​ថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ២០១១ ដោយ៖ ឈិន សីហា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

តើ​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ក្នុង​ សង្គម​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​មាន​សិទ្ធិ កាតព្វ​កិច្ច​ និង ស្មារ​តី​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme