តើ​សហគមន៍​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម ​ដែល​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ ​បែង​ចែក​ជា​ប៉ុន្មាន​ក្រុម? ចូរ​រៀប​រាប់។


សហ​គមន៍​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ ដែល​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​បែង​ចែក​ជា​ ៣ ​ក្រុម ​គឹ៖

  • ក្រុមទី១៖ ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ដែល​នៅ​ប្រទេស​កឬ ម្ពុជា​ ចេះ​និយាយ​ភាសា​ខ្មែរ​ច្បាស់​ ធ្លាប់​បាន​រៀន​អក្សរ​ខ្មែរ​ធ្វើ​ការ​រដ្ឋ ជាពាណិជ្ជករ។
  • ក្រុមទី២៖ ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ដែល​ភៀស​ខ្លួន​មក​កម្ពុជា​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​១៩៧៩ និង ១៩៨៩ ដែល​យក​ប្ដី ឬ ប្រពន្ធ ជា​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​អាច​និយាយ និង សរសេរអក្សរខ្មែរបាន។
  • ក្រុងទី៣៖ ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ដែល​ទើប និង ចូល​ និយាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភាសា​ខែ្មរ​​បាន​តិច​តួច​ ។ ពួក​នេះ​ច្រើន​រក​ស៊ី នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​ដូច​ជា​ជាង​សំណង់​ជាង​ម៉ាស៊ីន ត្រជាក់ លក់​ដូរ​តាម​ផ្សារ នេសាទត្រី និង រក​ស៊ី​កំប៉ិក​កំប៉ុកជាដើម។

ប្រភព៖ កម្រងវិញ្ញាសាសីលធម៌ និង​ពលរដ្ឋវិជ្ជា​ថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ២០១១ ដោយ៖ ឈិន សីហា

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

តើ​សហគមន៍​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម ​ដែល​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ ​បែង​ចែក​ជា​ប៉ុន្មាន​ក្រុម? ចូរ​រៀប​រាប់។

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme