អ្នកលេងហ្វេសប៊ុក បានចែករំលែកទស្សនៈ អំពី បុរស ៨ប្រភេទ ដែលនារីៗ មិនគួរយកខ្លួនបៀត ព្រោះបុរសទាំងនោះ មិនអាចឲ្យនារីៗផ្ញើវាសនា អនាគតបានឡើយ។ សូមសិក្សាស្វែងយល់ ដូចខាងក្រោម៖

១.មនុស្សប្រុស ដែលញៀននឹងគ្រឿងស្រវឹង
២.មនុស្សប្រុស ដែលនៅក្រោមបង្កាប់ ម៉ែឪ
៣.មនុស្សប្រុស ដែលលង់នឹងភាព ហុឺហា
៤.មនុស្សប្រុស ដែលតែងតែដាច់យ៉ៃ
៥.មនុស្សប្រុស ដែលតែងតែចូលចិត្តពីធី បង់កេនៅខាងក្រៅ
៦.មនុស្សប្រុស ដែលតែងតែ ធ្វើអ្វីតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនឯង
៧.មនុស្សប្រុស ដែលតាមស្អិត
៨.មនុស្សប្រុស ដែលធ្លាប់ក្បត់នឹងស្នេហា