អំពី ត្រូវប៉ាន់

តើ ត្រូវប៉ាន់ ជាអ្វី?

យើងជឿជាក់ថា គ្មានការធ្វើបុណ្យអ្វីប្រសើរជាង ការជួយសាបព្រោះ ចំណេះដឹងល្អៗ ដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឡើយ ព្រោះចំណេះដឹងទាំងនោះ នឹងនៅជាមួយពួកគេជារៀងរហូត ដូច្នេះហើយទើបយើងបង្កើតត្រូវប៉ាន់ឡើង។

ត្រូវប៉ាន់ ផ្តោតលើការផ្តល់​ចំណេះដឹងពិសេសៗ ៣យ៉ាងគឺ យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ គន្លឹះក្នុងការរកស៊ី និងបំណិនជីវិត។ ត្រូវប៉ាន់ ប្រមូលគំនិត និង បទពិសោធន៍ល្អៗ (ចំណេះដឹង និងយុទ្ធសាស្រ្ត) ពីបុគ្គលជោគជ័យជាច្រើន​លើពិភពលោក ហើយផលិតវាទៅជាវីដេអូពី ៣ ទៅ ១០នាទី ដើម្បីឲ្យលោកអ្នក​ស្វ័យសិក្សាដោយសេរី គ្រប់ពេល គ្រប់ទីកន្លែង។ តោះយើង សិក្សាដោយមេត្រី!

លោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់នង មកកាន់សហការីយើងបាន តាមរយៈ
អ៊ីម៉ែល៖ trovpan@gmail.com
ទូរសព្ទលេខ៖ 016  600 321 | 088 6000 321
ត្រូវប៉ាន់ សូមអរគុណ!

យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ និង យុទ្ធសាស្រ្តរកស៊ី
យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ និង យុទ្ធសាស្រ្តរកស៊ី
Send message via your Messenger App