ទំនាក់ទំនង

ត្រូវប៉ាន់ សូមស្វាគមន៍!

ត្រូវប៉ាន់ សូមអរគុណលោកអ្នក ក្នុងការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ដើម្បីទំនាក់ទំនងមកកាន់ ការរិយាល័យ ត្រូវប៉ាន់។ We love to hear from you on our customer service, merchandise, website or any topics you want to share with us. Your comments and suggestions will be appreciated. Please complete the form below.

ផ្ញើលិខិតតាមអ៊ីម៉ែល

ឈ្មោះ

អ៊ីម៉ែល

ប្រធានបទ

សារ

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ w១៥៤, ផ្លូវលេខ ១៤០៥, សង្កាត់ ត្រពាំងក្រសាំង, ខ័ណ្ឌ ពោសែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ (#w154,  St.1405, Sangkat TropangKrosang, Khan Porsenchey, Phnom Penh)

ទូរសព្ទ៖ ស្មាត 015 590 700 / មិត្តហ្វូន 031 4000 640

អ៊ីម៉ែល៖ trovpan@gmail.com

ធ្វើការរាល់ថ្ងៃ៖ ម៉ោង 7:30-20:00

យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ និង យុទ្ធសាស្រ្តរកស៊ី
យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ និង យុទ្ធសាស្រ្តរកស៊ី
Send message via your Messenger App