នេះពិតជារឿងគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់ ដែលប្អូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះ ក្នុងគណនីហ្វេសបុកថា៖ Zii Leak បានបង្ហោះក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក របស់គាត់ថា វាពិតជារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់ អាណិតម៉ាកខ្ញុំខ្លាំងណាស់នៅពេល ដែលស្រែកហៅឲ្យកូន ជួយម៉ាក់ផងកូនអេីយ។ ដោយសារតែប្រើប្រាស់ ចង្ក្រានហ្គាស ហើយបានផ្ទុះបណ្តាលឲ្យត្រូវរបួស និងរលាកនៅកន្លែងមួយ ចំនួនលើរាងកាយ។

ខាងក្រោមនេះជាពាក្យសំដីរបស់កូនស្រីជនរងគ្រោះ៖ បានជួបហើយលឺហើយឃើញ ហើយនៅពេល ដែលបាន ជួបហេតុការណ៍បែបនេះ វាពិតជារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់ អាណិតម៉ាកខ្ញុំខ្លាំងណាស់ នៅពេលដែល ស្រែកហៅ ឲ្យកូនជួយម៉ាក់ផងកូនអេីយ សូមគុណព្រះអង្គជាម្ចាស់ ជួយឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំឆាប់ បានជាដូចដើមផង អ្នកម្តាយ ខ្ញុំអេីយ។ សូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តា ចែករំលែកផង ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះចង្រ្គានហ្គាស និងកំប៉ុងហ្គាសផង៕

ចង្ក្រានហ្គាសផ្ទុះ-TrovPan-ត្រូវប៉ាន់-3

ចង្ក្រានហ្គាសផ្ទុះ-TrovPan-ត្រូវប៉ាន់-2

ចង្ក្រានហ្គាសផ្ទុះ-TrovPan-ត្រូវប៉ាន់-1