“ពេលចូលមកក្នុងបន្ទប់ ហេីយគេង តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជា មានអ្វីនៅក្រោម ខ្នេីយកេីយ ដល់ពេល បេីកមេីលឃេីញមានស្លឹកចេក មានអីរំរញេរញៃហេីយក៏សួរម៉ាក់ ថា  ម៉ាក់ណាគេយកអីមកដាក់ ក្នុងបន្ទប់កូននឹង…. ម៉ាក់ងាកមេីល ហេីយអត់លឺម៉ាត់ ហេីយបងខ្ញុំប្រាប់ថា បេីកមេីលទៅ ពេលបេីកមេីល ហេីយឃេីញទូរសព្ទ ទនិងស្ទេីគាំងបេះដូង ហេីតទឹកភ្នែកក៏ហូរ មកដោយមិនដឹងខ្លួន ព្រោះម៉ាក់ធ្លាប់ប្រាប់ កូនថាម៉ាក់ ប៉ា គ្មានលុយទិញអេាយកូនទេ ម៉ាក់ប៉ាមិនមែនជាអ្នកមានដូចទេ ហេីយកូនក៏យាយថាបេីម៉ាក់ អត់ទាន់មានលុយ មើកូនក៏មិនទាន់ចង់បាន ដែលម៉ាក់ទុកលុយ ដែលមានទុកគ្រាន់ធ្វេីដេីមរកស៊ីសិនទៅ ចាំកូនប្រលងជាប់ចាំម៉ាក់ទិញ អេាយកូនក៏បាន តែមិចពេលនេះម៉ាក់ យកលុយដែលម៉ាក់ខំសន្សំទៅទិញវា អោយកូនអញ្ចឹង កូនមិនទាន់ ចង់បានវាទេ ម៉ាក់ និងប៉ាក៏ថានេះជាកាដូ សម្រាប់កូនថ្ងៃនេះ វាជាក្ដីស្រលាញ់ ដែលម៉ាក់ប៉ាមាន ចំពោះកូន ម៉ាក់ និងប៉ាមិនចង់ បានអ្វីច្រើនទេ គ្រាន់ចង់ឃើញកូនសេចក្ដីសុខ ហើយកូនសន្យា និងប៉ាម៉ាក់ណា ថា កូននិងប្រលងអោយជាប់ ប៉ានិងម៉ាក់សុំតែប៉ុណ្ណឹងទេ ហេីយពេលកូន យាយថា ម៉ាក់ប៉ា ទិញអោយកូនធ្វើអី បើម៉ាក់ប៉ាអត់ទាន់មានលុយ ប៉ាយំហើយយាយ ថា ដើម្បីសេចក្តីសុខ របស់កូន ម៉ាក់ និងប៉ាចង់ឃើញស្នាមញញឹម របស់កូនព្រោះ វាជាសេចក្ដីសុខ របស់ប៉ា និងម៉ាក់ នេះហើយ ទឹកចិត្តម៉ាក់ ប៉ាដើម្បីកូន កូនអគុណគ្រប់យ៉ាង ដែលម៉ាក់និងប៉ាតែងតែធ្វើ ដើម្បីកូនកន្លងមក កូនស្រាញ់ អ្នកទាំងពីរខ្លាំងណាស់  កូនសន្យាថាកូន និងធ្វើអោយបាននូវអ្វី​ ដែលម៉ាក់ និងប៉ាសុំ

#អត្ថន័យរបស់ម៉ាក់ ដែលខ្ចប់ស្លឹកចេកចង់បានន័យ ថា កុំមើលមនុស្ស ត្រឹមតែសំបកខាងក្រៅ។

ក្តីស្រលាញ់របស់ឪពុកម្តាយ ទិញ iPhone ឲ្យកូនដោយខ្ចប់ស្លឹកចេក-7

ក្តីស្រលាញ់របស់ឪពុកម្តាយ ទិញ iPhone ឲ្យកូនដោយខ្ចប់ស្លឹកចេក-6

ក្តីស្រលាញ់របស់ឪពុកម្តាយ ទិញ iPhone ឲ្យកូនដោយខ្ចប់ស្លឹកចេក-4

ក្តីស្រលាញ់របស់ឪពុកម្តាយ ទិញ iPhone ឲ្យកូនដោយខ្ចប់ស្លឹកចេក-5

ប្រភព៖ FB