Mini Cart

24 %
Save $31

Fucoidan – ជួយការពារជម្ងឺមហារីក បានល្អប្រសើរបំផុត!

$129 $98 • ដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ ទូទាំងប្រទេស!
 • ផលិតផលសុទ្ធ ១០០%
 • ប្តូរទំនិញរហ័ស មួយសប្តាហ៍
 • បង់ប្រាក់សុវត្ថិភាព 100%

អត្ថប្រយោជន៍ផលិតផល

មហារីក គឺ ជា ជម្ងឺ មួយ មាន ច្រើន នៅ សព្វ ថ្ងៃ នេះ, វា មើលទៅ ដូច ជា សត្វ មួយ ដ៏ ខ្លាំង នរណារ ក៏ ខ្លាច ដែរ។ ក៏ ប៉ុន្តែ មាន មួយ ចំ នួន អ្នក ខំ ប្រឹង ឆ្លង កាត់វា ហើយ ដោយ សារ តែ មាន ជោគ សំ ណាង គេ បាន ជោគ ជ័យ, មិត្ត ចង់ ក្លាយ មួយ ក្នុង ចំ នោម ពួក គេ ឬ ទេ?

មិត្ត កំ ពុង តែ មាន ជម្ងឺ មហារីកណា មួយ ប៉ុន្តែ មិន ទាន់ បាន ព្យា បាល, មិត្ត ចង់ រក នៅ ថ្នាំ ល្អ បំ ផុត ឲ្យ ជម្ងឺ នេះ។

អំ ពី ជម្ងឺ មហា រីក ដែល មិត្ត បាន ឮ , ធ្វើ ឲ្យ មិត្ត ខ្លាច, មិត្ត ចង់ ធ្វើ អ្វី មួយ ឲ្យ សុខភាព របស់ ខ្លួន។

មិត្ត មាន ដឹង ទេ មហារីក នៅ ដំ ណាក់ មុន ពិ បាក ដឹង ណាស់ ពី ព្រោះ វា មាន អការៈ ដូច ជា បណ្ដា ជម្ងឺ ធម្មតាតែពេល វា បញ្ចេញ ច្បាស់ លាស់ គឺ យើង មិន អាច ព្យា បាល, បាន ឡើយ។

ហេតុ នោះ ហើយ យើង ត្រូវ តែ មាន វិធានការ ការ ពារ សុខភាព ដើម្បី បង្ការរ ជម្ងឺឬ មាន វិធានការ បង្កើន កម្លាំង ប្រឆាំងនឹងជម្ងឺដើម្បី ជូយ ឲ្យ ការ ព្យា បាល បាន ល្អ បំ ផុត។

មិត្ត មាន ដឹង ផលិតផល Fucoidan មាន វិតាម៉ីន C, B និង ម៉ាញ៉េ,ស័ង្កសីជួយ បង្កើន ជាតិ បង្ការ ជំ នួយ ឲ្យ ប្រ ព័ន្ធ ភាព ស៊ាំ ធ្វើ ដំ ណើរ ការ មាន ប្រ សិទិ្ធភាព ការ ពារ សុខភាព ឲ្យ មិត្ត បាន ល្អ។

ហេតុ អ្វី គួរ ជ្រើស រើស Fucoidan ដើម្បី ការ ពារ សុខភាព?

គ្រាន់ តែ មួយ គ្រាប់ Fucoidan កឺ មិត្ត បាន បន្ថែម ជា ច្រើន ជាតិ វិតាម៉ីន និង សារធាតុ ចាំ បាច់ ឲ្យ រាង កាយ ។

វិតា ម៉ីន C៖ បាន ដឹង ជា មួយ និង ការ ប្រើ ប្រាស់ គឺ ជួយ បង្កើន កម្លាំង , ក្រៅ ពី នោះវា នៅ ចូល រួម ក្នុង ដំ ណើរ ការ ស្រូប យក និង រំលាយ អាហារ មួយ ចំ នួន ចាំបាច់ ក្នុង ខ្លួន ដូច ៖ protid, lipid, ជំ នួយ ឲ្យ ដំ ណើរ ការ ស្រូប យក ជាតិ ដែក និង បង្កើន អត្រា ស្រូប យក កាល់ស្យូ ឲ្យ រាង កាយ។

វិតាម៉ីន B1 ៖ បាន ចាត់ទុក្ខ សារធាតុបង្កើន ថាមពល ឲ្យ រាង កាយ , ទទួល ខុស ត្រូវ ឲ្យ ដំ ណើរ ការ រំ លាយ Carbohydrat និង ស្ករ ក្លាយ ជា ថាមពល ឲ្យ រាង កាយ។ ក្រៅ ពី នោះ , វិតា ម៉ីន B1 ថែម ទាំង ជំ នួយ ឲ្យ ប្រ ព័ន្ធ ប្រ សាទ ជៀស វាង បណ្ដា ភាព អន់ ថយ។

វិតាម៉ិន B6 ៖ មាន សារៈ សំ ខាន់ ក្នុង ការ រំ លាយ ជាតិ ប្រូតេអ៊ីន , ជាតិ ខ្លាញ់, carbohydrate, ជួយ រក្សា កំ រិត ជាតិ ស្ករ ក្នុង ឈាម ឲ្យ ស្ថេរភាព, ការ ពារ បេះ ដូង, បង្កើន ប្រ ព័ន្ធ ភាព ស៊ាំ និង រក្សា ខួរ ក្បាល បាន ល្អ។

ម៉ាញ៉េស្យូម៖ មាន សារៈសំខាន់ ធ្វើ ឲ្យ ដំ ណើរ ប្រ ព័ន្ធ ប្រ សាទ , កាត់បន្ថយ សម្ពាធ នៅ លើ សរសៃ អាកទែរ ,គ្រប់ គ្រង បាន ដំ ណើរ ការ របស់ សាច់ ដុំ, បន្ថយ ភាព ឈឺ ក្បាល, បង្ការ ជម្ងឺ បេះ ដូង, ទឹក នោម ផ្អែម, បន្ថយ ការ ហត់ នឿយ។

ស័ង្កសី៖ ជួយ ឲ្យ ឆ្អឹង , សក់, ភ្នែក បាន ល្អ, ស័ង្កសី ជា មួយ និង វិតាម៉ីន B6ជួយ នាំឲប្រព័ន្ធ ប្រ សាទ ក្នុង ខួរ ក្បាលរបស់ មិត្ត បាន កែ សម្រួល ល្អ ជាង, ធ្វើ ឲ្យ សាច់ ដុំ បានមាំ មួន , ធ្វើ ឲសារធាតុ ខាង ក្នុង របស់ រាង កាយ ដូច ការ ផលិត ចេញអាំងស៊ុយលី គ្រប់ គ្រង ជាតិ ស្ករ ក្នុង ឈាម។

Selen៖ បាន ចាត់ទុក្ខជាសារ ជាតិ បន្សាបជាតិ ពុល ដ៏ ប្រ សើរ, ជួយ ឲ្យ មិត្តលុប បំ បាត់ នៃ លោហៈ ធ្ងន់ ចេញ ពី រាង កាយ ។ ជា ជាតិ បង្ការ ប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់, ដើរតួនាទីសំ រេច ក្នុងដំណើរការ ចាស់ ទៅ នៃរាងកាយរបស់អ្នក, ក្រៅ ពី នោះ Selen បានបន្ថែមនិង បង្កើន ប្រ ព័ន្ធ ភាព ស៊ាំ និង ការ ពារ ជម្ងឺ មហារីក បាន គួរ សម។

Fucoidan មាន ប្រ យោជន៍ អ្វី?

ព្រោះ តែ មាន ជាតិ វិតាម៉ីន និង សារជាតិ រ៉ែ សំ ខាន់ ដូច ស័ង្កសី,ម៉ាញ៉េស្យូម ទើម ផលិតផល Fucoidan អាច ជួយ ឲ្យ មិត្ត៖

 • បង្កើន កម្លាំង បង្ការ
 • ជំ នួយ ប្រ ព័ន្ធ ភាព ស៊ាំ។
 • សារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម។
 • ការ ពារ សុខភាព របស់ មិត្ត ឲ្យ បាន ល្អ បំ ផុត មុន ពេល មាន ជម្ងឺ

ព័រមានមូយចំនូន ដែល មិត្ត គួរ ដឹង អំ ពី Fucoidan

 • ដើម្បី មាន ប្រ សិទិ្ធភាព មិត្ត គួរ ផឹក រាល់ ថ្ងៃ 1-2គ្រាប់ ,មុន ឬ ក្រោយ ពេល ហូបបាយ និង មុន ពេល ចូល គេង។
 • មិត្ត ត្រូវ រក្សា ទី កន្លែង ស្ងួត , ត្រ ជាក់, ជៀសវាង នៅ កម្ដៅ ព្រះ អា ទិត្យ។
 • អ្នក ប្រើ បា្រស់៖ បុរស /នារី ពី ១៥ ឆ្នាំ ឡើង ទៅ មាន បំ ណង ចង់ បង្កើន ប្រ ព័ន្ធ ភាព ស៊ាំ, បង្កើន កម្លាំង បង្ការ។

គួរ ទិញ Fucoidan សុទ្អ នៅ ទី ណា ល្អ បំ ផុត?

ប្រ សិន បើ អ្នក កំ ពុង មាន ទុក ព្រួយ មិន ដឹង រក ទិញនៅ កន្លែង ណាដើម្បី មាន ការ ឆ្លង កាត់ បណ្ដា ផលិតផល មាន ការ ធា នា លើ គុណភាព នោះ គឺ មិត្តអាច មក ជា មួយ និង Angor Beauty, ជា មួយ និង អ្នកជំ នាញ ក្នុង ផ្នែក នេះ, AngkorBeauty នឹង នាំ មក ឲ្យ មិត្ត បណ្ដា ផលិតផល សុវត្ថភាព និង គុណភាព ល្អ បំ ផុត, ក្រៅ ពី នោះ នៅ បាន បណ្ដា អ្នក ជំ នាញ ព្រឹក្សា យោ បល់ ដ៏ អស្ចារ ជា មួយ និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង ទៀត ផង។ហើយ ថែម ទាំង មានកងសម្ព័ន្ធថែទាំសុខភាពឲ្យ លោក អ្នក ដ៏ ស្និទិ្ធស្នាល។

សុខភាព គឺ ជា មាស ហេតុ នេះ ហើយ យើង រាល់ គ្នារួម ដៃ ការពារ សុខភាព ចាប់ តាំង ពី ថ្ងៃ នេះ ណា។ សូមលើកទូរស័ព្ទឡើង រួច Call ឲ្យ យើង ខ្ញុំ ដើម្បី បាន ពិ គ្រោះ យោ បល់ និង ចូល រួម ដាក់ ទំ និញ ដើម្បី បាន ជួប ប្រ ទះ ជា មួយ និង Fucoidan

 

 

ចូរផ្តល់មតិ!

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fucoidan – ជួយការពារជម្ងឺមហារីក បានល្អប្រសើរបំផុត!”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *