ហ្វេសប៊ុក (Facebook) គឺជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយ ដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ មនុស្សស្ទើគ្រប់រូប។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប្រើប្រាស់ ហ្វេសប៊ុក វាបានផ្តល់នូវ គុណសម្បត្តិ និង គុណវិបត្ត  ជាច្រើនផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះ ជា គុណសម្បត្តិ និង គុណវិបត្ត ដែលលោកអ្នកអាចសិក្សាស្វែងយល់ អំពី ការប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុក ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជាសវាង ការប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុក ដែលបង្កផលវិបាកដល់ខ្លួនឯង។

ប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុក

១. គុណសម្បត្តិ៖ ខាងក្រោមនេះ ជា គុណសម្បត្ត នៃការប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុក

  • ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗឆាប់រហ័ស (ទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក)
  • ទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ និងឱកាសជាច្រើន ដូចជា ការងារ ជំនួញ …
  • ស្គាល់មនុស្សច្រើន

២. គុណវិបត្ត៖ អ្នកប្រើប្រាសហ្វេសប៊ុក ជាច្រើន ប្រហែលជាមិនដឹងថា ហ្វេសប៊ុក បាន ជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ជាច្រើនដល់ខ្លួនរបស់គេ ដូចជា៖

  • ចំណាយពេលសឹងមួយជីវិត ដើម្បីតែមើលព័ត៌មានច្រើនពេកឥតប្រយោជន៍
  • ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខឹងខូចចិត្ត និងឈឺចាប់តាមអ្នកដ៏ទៃ
  • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានបែកធ្លាយ
  • រវល់ច្រើនជាមួយទូរសព្ទ
  • ធ្វើឲ្យខូចសុខភាពភ្នែក
  • បាក់សម្រស់ ព្រោះមិនសូវបានគេង