ការប្តូរទំនិញ ឬផលិតផល

អតិថិជនមានពេលមួយសប្តាហ៍ ក្រោយពីថ្ងៃទទួលបានទំនិញ ដើម្បីប្រគល់ទំនិញមកហាងវិញ បើមិនពេញចិត្ត ឬ​ ខូចខាតដោយប្រការណាមួយ យើងខ្ញុំ នឹងប្តូរទំនិញជួនវិញ ដោយសប្បាយរីករាយ ប៉ុន្តែអនុវត្តបានតែទំនិញមួយចំនួន ដូចជា៖ វិទ្យុ ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណ ឆ្នាំងអក្គីសនី និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។

អតិថិជនអាចប្ដូរយកទំនិញផ្សេង

ត្រូវប៉ាន់ មានលក្ខខណ្ឌ ដូចខាងក្រោម៖

១. ទំនិញមិនទាន់ប្រើប្រាស់

២. ត្រូវនៅមានស្លាកតម្លៃ និង ម៉ាក ដូចពេលដែលទទួលទំនិញ

៣. ទំនិញដែលប្ដូរក្នុងហាងមិនអាចប្ដូរបានទៀតទេ។ អតិថិជនត្រូវពិនិត្យឲ្យច្បាស់មុននឹងចេញ

៤. អតិថជនត្រូវចេញថ្លៃដឹកជញ្ជូនទំនិញ ឬផលិតផលដែលបានទិញ ត្រឡប់មកហាងយើងវិញ

ទិញហើយមិនអាចប្តរវិញបានទេ

ទំនិញមួយចំនួនហាងមិនអាចទទួលវិញទេ ក្រោយពីអតិថិជនបានទទួលហើយ រួមមាន៖ សម្រាប់ផលិតផលសុខភាព ថែរក្សាសម្រស់ សម្រកទម្ងន់ បង្កើនទម្ងន់ ពន្លូតកម្ពស់ សុខភាពផ្លូវភេទ លេលាបស្បែក និង ផលិតផលបណ្តុះ និងថែរក្សាសក់។ បញ្ជាក់៖ ទិញហើយមិនអាប្តូរ យកប្រាក់វិញបានឡើយ។

* ត្រូវប៉ាន់ ក៏មានសិទ្ធិបដិសេធមិនប្ដូរទំនិញ ឬ បិទមិនទទួលការកុម្ម៉ង់ បើអតិថិជនធ្វើការប្ដូរទំនិញ ច្រើនពេកខុសប្រក្រតី។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង៖

មិត្តហ្វូន៖ 088 6000 321 / 031 4000 640 ស្មាត៖ 015 590 700

អ៊ីម៉ែល៖ trovpan@gmail.com

ឈ្មោះ

អ៊ីម៉ែល

ប្រធានបទ

សារ