នរណាខ្លះ ដែលមិនស្គាល់ Uber? Uber បានក្លាយជារបស់ខំខាន់ សម្រាប់មនុស្សជាច្រើន និងម៉ូដែល នៃអាជីវកម្មនេះ កាន់តែពេញនិយម នៅទីកន្លែងជាច្រើន នៅជុំវិញពិភពលោក។ ហើយបុរសមដែល នៅពីក្រោយ Uber នេះគឺជាសហគ្រិនវ័យក្មេង គឺលោក Travis Kalanick ។

លោក Travis Kalanick គឺជាសហគ្រិនជនជាតិអាមេរិក និងជាសហស្ថាបនិកនៃ ក្រុមហ៊ុន Uber ។ ទើបតែអាយុ ៣៩ឆ្នាំ គាត់ត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ២៩០នៅក្នុងបញ្ជីនៃទស្សនាវដ្តីរបស់ Forbes ថាគាត់ ជាជនជាតិ អាមេរិក ដែលមានបំផុតក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ក្នុងចំណោមអ្នកមានបំផុត ៤០០នាក់។ គាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិ ដោយគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រហែលជា $៦ ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។

មានមេរៀនជាច្រើន ដែលយើងអាចរៀនពីលោក Travis Kalanick និងសកម្មភាពនានា ដែលលោកបានធ្វើ ដើម្បីដឹកនាំ ក្រុមហ៊ុន Uber រហូតទទួលបានជោគជ័យ ដូចសព្វថ្ងៃនេះ។

១. ស្វែងរកចំណង់ចំណូលចិត្តពិតរបស់ខ្លួន
២. ចេះដោះស្រាយបញ្ហា
៣. រៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួន
៤. ដឹងពីកំរិត ឬទម្ងន់នៃបញ្ហា
៥. ចាប់ផ្តើមពីតូច ទៅធំ
៦. ផ្តល់វេទមន្តដល់
៧. ហ៊ានប្រថុយនឹងហានិភ័យ