អ្នកលេងហ្វេសប៊ុកនៅកម្ពុជា ហាក់ដូចជា ចាប់ផ្តើមយល់ស្វែងយល់ អំពីមិត្ត ឬ Friends នៅក្នុងហ្វេសប៊ុក តើពួកគេជាអ្វី? មានអ្វីសម្រាប់ពួកគេ។ ខាងក្រោមនេះ ជាសំដីពិត ឬមតិយោបល់របស់បុរសម្នាក់ នៅលើ បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក៖

ពូខាបានសួរខ្ញុំថា តើ Friends ក្នុង Facebook មានន័យថាម៉េច? ខ្ញុំក៏ពន្យល់គាត់យ៉ាងដូច្នេះថា។ Facebook Friends មានន័យច្រើនយ៉ាងណាស់៖
ក. ជាមិត្តភក្ដិបងប្អូន ដែលរាប់អានគ្នា ដោយស្មោះអស់ពិចិត្ត
ខ.ជាចៅហ្វាយនាយ ដែលចាំតែឲ្យគេសសើរ Like ខ្លួន តែខ្លួនមិនដែល Like ឬយកត្រចៀកមើលគេវិញម្ដងណាសោះ
គ.ជាសត្រូវ ម៉្ងៃៗគិតតែពីរកគំនិត ឬទស្សនៈដែលប្រឆាំង ឬផ្ទុយគ្នាយកទៅនិយាយ ដើម្បីបានរឿងឈ្លោះទាស់ទែងគ្នា
ឃ. ជាអ្នករកស៊ីលើបណ្ដាញ
ង.ជាគូសង្សារ ឬប្ដីប្រពន្ធ
ច. ជាក្រុមសង្គមងងិត និងឃាតក